Immediately Invoked Function Expression – IIFE – Fonksiyonu Tanımladıktan Hemen Sonra Çağırma