JavaScript sort() metodu ile Sıralamalarda Türkçe Karakter Sorunu