Tagged: function

React JS Functional Component Kullanımı

React JS Functional Component Kullanımı

React functional components modern react uygulamalarında kullanılan en yaygın component oluşturma metodu olup; bu componentler özünde sadece javascript fonksiyonudur ve return değeri olarak class-based componentler gibi JSX ifadeler döndürür. Eğer...