Tagged: react

React Native vs Flutter! Hangisini seçmeli?

React Native vs Flutter! Hangisi?seçmeli?

Cross-Platform uygulama geliştirmek için kullanılan React Native ve Flutter arasındaki farklar, benzerlikler, hangisini seçmeliyim? React Native mi daha iyi yoksa Flutter mı? Projede React Native mi yoksa Flutter mi kullanmalıyım?...

React JS Functional Component Kullanımı

React JS Functional Component Kullanımı

React functional components modern react uygulamalarında kullanılan en yaygın component oluşturma metodu olup; bu componentler özünde sadece javascript fonksiyonudur ve return değeri olarak class-based componentler gibi JSX ifadeler döndürür. Eğer...